de ToetsPraktijk

085 210 57 00 info@toetspraktijk.nl
lay-bg

Grip op uw PGB huisbezoek
de ToetsPraktijk maakt uw huisbezoek efficiënt en inzichtelijk!

Wilt u een beter objectief beeld hebben van de kwaliteit van zorg?
Maak dan gebruik van de know-how en ervaring van de ToetsPraktijk.

Neem contact op

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  • Huisbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  • Praktijkbezoeken bij zorgleveranciers;
  • Consultancy, waarbij product- en dienstverlening gevalideerd en geoptimaliseerd wordt op operationeel-, tactisch- en/of strategisch niveau;
  • Training in gespreksvaardigheden ten behoeve van indicatiestelling en/of huisbezoeken.
  • Training in opvolgen van misstanden en fraudesignalering

 

Diensten

 

Onze visie

Het is ons doel zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars te ontzorgen en te voorzien van een duidelijke rapportage, getoetst volgens vastgestelde NEN-kwaliteitsnormeringen en altijd gestoeld op de persoonlijke situatie. Hiermee brengen we de kwaliteit van de ingekochte zorg objectief in beeld. Daarnaast krijgen we de situatie van de cliënt op de verschillende leefdomeinen inzichtelijk. Een interventie van de ToetsPraktijk zorgt voor optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit, met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. We zijn niet voor niets uitgegroeid tot expert op het gebied van fraudebeheersing en controle.

Over ons

Recent nieuws

24
NOV
2016

Lees de interviews: experts geven inzicht in dilemma’s rond kwaliteit Wmo-zorg

Opdrachtgevers verrassen bij het verkrijgen van inzicht is ons doel. Een nieuwe ontwikkeling bij de ToetsPraktijk is een kwaliteitsmodel Wmo voor...
16
NOV
2016

Persoonsgebonden budget (pgb) makkelijker met blockchain?

Als houder van een Persoonsgebonden budget (pgb) vanwege ziekte of handicap heeft u met veel verschillende werkprocessen te maken die niet altijd...
10
NOV
2016

Zorginstituut brengt extramurale zorg onder in zorgverzekeringswet

Mensen met dementie, MS, Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een beperking verbleven tot voor kort veelal in een verpleeghuis...

Recente artikelen

17
JAN
2017

Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura

Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg...
05
JAN
2017

Verwachte toestroom pgb-aanvragen Zvw door de ogen van wijkverpleegkundigen

“We kijken op welke wijze de gezondheid kan verbeteren” Zorgverzekeraars...
20
DEC
2016

Nieuw pgb-reglement vraagt alertheid van zorgverzekeraars

Auteur: Bram Drijvers Het is alweer december. De periode waarin...
14
DEC
2016

Interviewreeks: op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 4

Eric Hardy: ‘Cliënten willen zelf de regie voeren en anticiperen op wat er...