de ToetsPraktijk

085 210 57 00 info@toetspraktijk.nl
lay-bg

Grip op uw PGB huisbezoek
de ToetsPraktijk maakt uw huisbezoek efficiënt en inzichtelijk!

Wilt u een beter objectief beeld hebben van de kwaliteit van zorg?
Maak dan gebruik van de know-how en ervaring van de ToetsPraktijk.

Neem contact op

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  • Huisbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  • Praktijkbezoeken bij zorgleveranciers;
  • Consultancy, waarbij product- en dienstverlening gevalideerd en geoptimaliseerd wordt op operationeel-, tactisch- en/of strategisch niveau;
  • Training in gespreksvaardigheden ten behoeve van indicatiestelling en/of huisbezoeken.
  • Training in opvolgen van misstanden en fraudesignalering

 

Diensten

 

Onze visie

Het is ons doel zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars te ontzorgen en te voorzien van een duidelijke rapportage, getoetst volgens vastgestelde NEN-kwaliteitsnormeringen en altijd gestoeld op de persoonlijke situatie. Hiermee brengen we de kwaliteit van de ingekochte zorg objectief in beeld. Daarnaast krijgen we de situatie van de cliënt op de verschillende leefdomeinen inzichtelijk. Een interventie van de ToetsPraktijk zorgt voor optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit, met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. We zijn niet voor niets uitgegroeid tot expert op het gebied van fraudebeheersing en controle.

Over ons

Recent nieuws

07
FEB
2017

Alzheimer Nederland: ‘gemeenten inderdaad te positief over Wmo’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen tevreden zijn over de...
01
FEB
2017

CAK verlaagt eigen bijdrage Wmo in 2017

Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen blijken moeite te hebben om de eigen bijdragen op te hoesten voor langdurige zorg en ondersteuning thuis...
30
JAN
2017

Cliëntervaringen Wmo-ondersteuning overwegend positief

Alle gemeenten deden in 2016 onderzoek naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. De gegevens van ruim 85.000 cliënten laten zien dat de meesten van...

Recente artikelen

14
FEB
2017

Op weg naar een kwaliteitsmodel voor de Wmo deel 5

Gemeenten beoordelen kwaliteit van Wmo-zorg met nieuwe tool In opdracht van...
30
JAN
2017

Kijkje achter de schermen

Huisbezoeker Sonja de Wit: ‘Ik heb inzicht in mensen en kennis van zorg’...
17
JAN
2017

Steekproef geeft gemeenten zicht op zorg in natura

Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg...
05
JAN
2017

Verwachte toestroom pgb-aanvragen Zvw door de ogen van wijkverpleegkundigen

“We kijken op welke wijze de gezondheid kan verbeteren” Zorgverzekeraars...