de ToetsPraktijk

085 210 57 00 info@toetspraktijk.nl
lay-bg

Grip op uw PGB huisbezoek
de ToetsPraktijk maakt uw huisbezoek efficiënt en inzichtelijk!

Wilt u een beter objectief beeld hebben van de kwaliteit van zorg?
Maak dan gebruik van de know-how en ervaring van de ToetsPraktijk.

Neem contact op

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  • Huisbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  • Praktijkbezoeken bij zorgleveranciers;
  • Consultancy, waarbij product- en dienstverlening gevalideerd en geoptimaliseerd wordt op operationeel-, tactisch- en/of strategisch niveau;
  • Training in gespreksvaardigheden ten behoeve van indicatiestelling en/of huisbezoeken.
  • Training in opvolgen van misstanden en fraudesignalering

 

Diensten

 

Onze visie

Het is ons doel zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars te ontzorgen en te voorzien van een duidelijke rapportage, getoetst volgens vastgestelde NEN-kwaliteitsnormeringen en altijd gestoeld op de persoonlijke situatie. Hiermee brengen we de kwaliteit van de ingekochte zorg objectief in beeld. Daarnaast krijgen we de situatie van de cliënt op de verschillende leefdomeinen inzichtelijk. Een interventie van de ToetsPraktijk zorgt voor optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit, met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. We zijn niet voor niets uitgegroeid tot expert op het gebied van fraudebeheersing en controle.

Over ons

Recent nieuws

12
APR
2017

OM bevestigt langverwachte vervolging frauderende eigenaren.

De twee eigenaren van een zorgboerderij in het Groningse Beerta worden zeker vervolgd. Zij stalen het persoonsgebonden budget (pgb) van minstens...
10
APR
2017

‘Misbruikgevoelig pgb in huidige vorm niet toekomstvast’

Het persoonsgebonden budget (pgb) is in zijn huidige vorm te fraudegevoelig en daarmee niet houdbaar. Dat stelt Norbert Hoogers,...
28
MRT
2017

Van Rijn: ‘Budget voor wijkverpleging dit jaar ruim voldoende’

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vindt het budget voor de wijkverpleging ruim voldoende. Het budget voor 2017 is 400 miljoen euro...

Recente artikelen

21
APR
2017

SVB: 34% van de pgb-betalingen in de Wmo onrechtmatig

Gemeenten hebben een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)...
12
APR
2017

Huisbezoekers behouden recht op BIG-registratie

Werkzaamheden voor de ToetsPraktijk houden expertise op peil Werk je als...
03
APR
2017

Kijkje achter de schermen deel 2

Projectleider Richard Gerrits: ‘We geven gemeenten snel...
23
MRT
2017

BNR-zorgdebat: preventieve zorg heeft de toekomst

“Kijk tijdens huisbezoek naar kwaliteit van leven” Een gezondere bevolking...