de ToetsPraktijk

085 210 57 00 info@toetspraktijk.nl
lay-bg

Grip op uw PGB huisbezoek
de ToetsPraktijk maakt uw huisbezoek efficiënt en inzichtelijk!

Wilt u een beter objectief beeld hebben van de kwaliteit van zorg?
Maak dan gebruik van de know-how en ervaring van de ToetsPraktijk.

Neem contact op

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  • Huisbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  • Praktijkbezoeken bij zorgleveranciers;
  • Consultancy, waarbij product- en dienstverlening gevalideerd en geoptimaliseerd wordt op operationeel-, tactisch- en/of strategisch niveau;
  • Training in gespreksvaardigheden ten behoeve van indicatiestelling en/of huisbezoeken.
  • Training in opvolgen van misstanden en fraudesignalering

 

Diensten

 

Onze visie

Het is ons doel zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars te ontzorgen en te voorzien van een duidelijke rapportage, getoetst volgens vastgestelde NEN-kwaliteitsnormeringen en altijd gestoeld op de persoonlijke situatie. Hiermee brengen we de kwaliteit van de ingekochte zorg objectief in beeld. Daarnaast krijgen we de situatie van de cliënt op de verschillende leefdomeinen inzichtelijk. Een interventie van de ToetsPraktijk zorgt voor optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit, met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. We zijn niet voor niets uitgegroeid tot expert op het gebied van fraudebeheersing en controle.

Over ons

Recent nieuws

27
MRT
2017

NZa: actie nodig voor cliënten die wachten op langdurige zorg

Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek...
16
MRT
2017

SVB stelt verantwoordingen 2016 voor Wmo en Jeugdwet vast

De Sociale Verzekeringsbank heeft op 15 maart de verantwoordingen 2016 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet...
15
MRT
2017

Huishoudelijke hulp wordt meer dan schoonmaak

Vanaf 1 april valt niet alleen het schoonhouden van het huis onder de Wlz. De definitie ‘schoonmaak’ wordt verbreed naar ‘huishoudelijke hulp’....

Recente artikelen

23
MRT
2017

BNR-zorgdebat: preventieve zorg heeft de toekomst

“Kijk tijdens huisbezoek naar kwaliteit van leven” Een gezondere bevolking...
14
MRT
2017

Nieuw e-learningportaal vult trainingen aan

Een leven lang leren met de ToetsPraktijk Hoe maken we onze trainingen...
08
MRT
2017

Verkiezingsthema: zorg en het pgb gaan iedereen aan

Inzicht via huisbezoeken onmisbaar Een veelbesproken thema in de aanloop...
02
MRT
2017

Succesvolle training gespreksvaardigheden voor de wijkzorg

“Ik weet nu waarop ik kan letten als het gaat om fraude”  Consulenten van...