de ToetsPraktijk

085 210 57 00 info@toetspraktijk.nl
lay-bg

Grip op uw PGB huisbezoek
de ToetsPraktijk maakt uw huisbezoek efficiënt en inzichtelijk!

Wilt u een beter objectief beeld hebben van de kwaliteit van zorg?
Maak dan gebruik van de know-how en ervaring van de ToetsPraktijk.

Neem contact op

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties. Hierbij gaan we op huis‑, bedrijfs- of praktijkbezoek bij verzekerden, burgers, pgb-houders of zorgverleners met als doel inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen bij de ToetsPraktijk terecht voor:

  • Huisbezoeken bij pgb-houders en zorg in natura cliënten binnen de Wlz, Zvw of Wmo;
  • Praktijkbezoeken bij zorgleveranciers;
  • Consultancy, waarbij product- en dienstverlening gevalideerd en geoptimaliseerd wordt op operationeel-, tactisch- en/of strategisch niveau;
  • Training in gespreksvaardigheden ten behoeve van indicatiestelling en/of huisbezoeken.
  • Training in opvolgen van misstanden en fraudesignalering

 

Diensten

 

Onze visie

Het is ons doel zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars te ontzorgen en te voorzien van een duidelijke rapportage, getoetst volgens vastgestelde NEN-kwaliteitsnormeringen en altijd gestoeld op de persoonlijke situatie. Hiermee brengen we de kwaliteit van de ingekochte zorg objectief in beeld. Daarnaast krijgen we de situatie van de cliënt op de verschillende leefdomeinen inzichtelijk. Een interventie van de ToetsPraktijk zorgt voor optimalisatie van uw eigen proces, waardoor u beter in staat bent om gerichter te sturen op kwaliteit, met een positief financieel resultaat als gevolg. Ons uitgangspunt is om de belasting van uw organisatie tot een minimum te beperken. We zijn niet voor niets uitgegroeid tot expert op het gebied van fraudebeheersing en controle.

Over ons

Recent nieuws

18
OKT
2016

‘Uitgaven niet-gecontracteerde wijkverpleging ruim verdubbeld’

Zilveren Kruis ziet de uitgaven voor niet-gecontracteerde wijkverpleging dit jaar meer dan verdubbelen. Niet-gecontracteerde aanbieders...
18
OKT
2016

Zorgkantoren bevriezen pgb-schuld jongeren voorlopig

Naar aanleiding van een uitzending van De Monitor twee weken geleden hebben diverse zorgverzekeraars besloten voorlopig geen schulden te vorderen...
14
OKT
2016

Belangenverstrengeling bij keukentafelgesprek Wmo

Wie een keukentafelgesprek voert om te bespreken welke zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gegeven, kan zomaar de...

Recente artikelen

04
AUG
2016

De mogelijkheden van het huisbezoek bij principle-based toezicht bij zorgkantoren

In het rapport ‘Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg en Nederlandse...
15
JUN
2016

Het waarborgen van kwaliteit van zorg binnen resultaatfinanciering

De kwaliteit van de zorg is in toenemende mate een kwestie binnen de Wet...
28
JAN
2016

Gezocht: Toetspraktijk-collega’s

Auteur: Teun van der Linden Wij zoeken collega’s die houden van een...
09
SEP
2015

Van pionier naar ervaren inzichtverbeteraar

De ToetsPraktijk is een nieuwe fase ingegaan. Waar het bedrijf zo'...